Training Implementatiekunst

30 oktober 2017

We leven in een tijdperk waarin je als organisatie voortdurend ontwikkelt. Je kunt eenvoudigweg niet stil blijven staan. Die ontwikkeling komt niet langer van de tekentafels van directie en management, maar ontstaat juist in interactie met alle betrokkenen. Implementeren is regisseren geworden. Alle spelers hebben hun inbreng en zijn mede verantwoordelijk dat er een goed lopende voorstelling komt. Dat is implementatiekunst. Het is de kunst die het bedenken, ontwerpen en implementeren van vernieuwingen samenbrengt.  Vernieuwing die in de organisatie zélf vorm krijgt en voortbouwt op wat er is. Op ideeën, gedeelde inzichten, kritiek en energie. In de regie vraagt dat om interventies waarin mensen betrokken zijn, op zoek gaan naar wat er leeft in de organisatie. Zelf vernieuwingen leren implementeren? Ja graag! Het is kunst die je kunt leren. Dat is werken aan de toekomst en de kwaliteit van het werk. Implementeren is doen, en dat doe je zelf. Adviseurs opzij!

De eerstkomende training Implementatiekunst vindt plaats op 30 en 31 oktober en 6 en 7 december in Amersfoort.
Meer informatie over deze training vind je hier

Contactpersoon voor deze training is Joos Jacobs (joos.jacobs@pentascope.nl); opgeven voor de training kan via informatie@pentascope.nl.

Referenties:

“Effectief veranderen vraagt een andere manier van kijken, denken en doen. Marcel en Joos hebben mijn ogen geopend voor de kunst van het implementeren. Met de focus op mijn eigen perspectief en rol in de verandering. Observator én als speler in het veld.
Uitrollen wordt inrollen. Brandjes blussen wordt vuurtje stoken. Installeren wordt implementeren Veranderen met de menselijke maat zal voor mij nooit meer hetzelfde zijn. Slim kiezen uit de aangeleerde instrumenten en niet bang zijn om te experimenteren.
Als jij niet meer in hetzelfde gaatje wilt blijven boren, kan ik je deze training van harte aanbevelen.”

Robbert Nijziel, Changemanagement Finance & Risk bij de Volksbank

“De training Implementatiekunst gaf ons de juiste beelden en taal om binnen de eigen organisatie concrete stappen te zetten.
Marcel en Joos zijn in staat flexibel in te spelen op de diversiteit in achtergrond en organisaties van de deelnemers en hebben een goed gevoel voor de balans tussen theorie en praktijk.
Erg inspirerend!”

Jet van Mensvoort en Judith Volker, Beide Onderwijskundig Adviseur Hanzehogeschool Groningen

“Ik heb van de training implementatiekunsten genoten: in een fijne groep nieuwsgierige mensen zijn we op zoek gegaan naar hoe je samenwerkingen laat vonken. Marcel en Joos bieden daartoe, voor seniors en juniors, een uitdagende omgeving waarin je geladen wordt met de laatste ervaringen, inzichten en theorien. Dat helpt mij in mijn bewustzijn dat controle hebben op veranderingen een illusie is en dat je als veranderaar nooit teveel kunt luisteren…”
 Fred Morssink,  Transitiemaker,  Politie Nederland.

“De trainers zijn goed in staat een open sfeer te creëren waarin ik veel ruimte heb ervaren om op speelse wijze samen te reflecteren op mijn eigen functioneren. De training implementatiekunst neemt je mee in het volledige speelveld en jouw (on)mogelijkheden om daarbinnen te opereren.” 
Lucia Brons, Beleidsadviseur Cultuur en Overheidsparticipatie, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.