“Van wij-zij denken naar wij-wij handelen”

Draagvlakonderzoek bewoners bij zwembad “De Rolpeal in Workum”

  • Branche: Gemeenten
  • Organisatie: Gemeente Súdwest-Fryslân
Van wij-zij denken naar wij-wij handelen

Zwembaden zijn een kostbare post op de gemeentebegroting. Tevens hebben ze een grote emotionele waarde in een dorp of wijk. Een zwembad sluiten om te bezuinigen op de gemeentebegroting geeft daarom vaak gedoe. Hier kunt u een voorbeeld lezen van hoe Pentascope het traject van het zwembad de Rolpeal in Workum heeft begeleid. U kunt de link aanklikken voor verdieping van het onderwerp.

Het resultaat van onze aanpak was dat een stichting met draagvlak van de gemeenschap, de verantwoordelijkheid heeft genomen voor de realisatie en exploitatie van een nieuw overdekt zwembad met sporthal. Zij worden hierin financieel bijgestaan door de gemeente Súdwest-Fryslân.

De vraag
Het overdekte zwembad in Workum is 42 jaar en is op. Pentascope wordt gevraagd of zij een draagvlakonderzoek wil doen naar de (financiële) haalbaarheid van een zwembad dat gebouwd en geëxploiteerd wordt door de bevolking.

Aanpak draagvlakonderzoek
Een onderzoek is meer dan alleen een meting. Draagvlak is meer dan de optelsom van stemmen. Er zit een wereld achter het protest. Gezamenlijk boos zijn op de gemeente is niet gelijk aan gezamenlijk bouwen aan een zwembad. Wij zijn daarom gestart met een proces waarin de blik steeds meer gericht werd van ´de gemeente´ naar ´wat kunnen en willen we zelf?´. In een maand leverde dit proces een rapport op van Pentascope, met daarin de (financiële) toezeggingen van de gemeenschap en een positief advies van ons aan de gemeente. Extra resultaat van dit proces was dat de bevolking zelfstandig een Plan van Aanpak heeft gemaakt waarin de noodzaak en bereidheid stonden zelf verantwoordelijkheid voor het zwembad te willen nemen. De raad heeft vervolgens gekozen de optie het zwembad door de gemeenschap te laten realiseren en exploiteren uit te werken.

Vervolgvraag opzetten rechtspersoon
Pentascope kreeg vervolgens de opdracht van de gemeente om een rechtspersoon in te richten die, met steun van de bevolking, de verantwoordelijkheid neemt voor de realisatie en exploitatie van het zwembad én sporthal. Ook het huidige oude complex bevat beide. Dit is meer dan het zoeken van namen! Er kwam namelijk een belangrijke en extra doelgroep bij: de sporthalgebruikers. Maar ook de vragen en wensen omtrent de nieuwe locatie gingen spelen, de inrichting en vormgeving van het pand, de energievoorziening, wat voor soort rechtspersoon moest het worden en uiteraard de haalbaarheid. Wederom werd een traject doorlopen waarin de bewoners van Workum in de ‘driving seat’ zaten. Zij wilden immers het zwembad. Pentascope faciliteerde de gesprekken en bijeenkomsten en betrok de gemeente in het proces.

Resultaat
Het resultaat is een stichting, met een bestuur dat breed door de bevolking wordt gedragen, met een plan dat samen met de gemeente tot stand is gekomen waarin zij de verantwoordelijkheid nemen invulling te willen geven aan de realisatie en exploitatie van het zwembad en sporthal. Op 12 april 2016 is de raad hiermee akkoord gegaan.

Referenties naar aanleiding van dit traject

“Als voorzitter van een nieuwe stichting die een nieuw sportcomplex (zwembad & sporthal) zal gaan realiseren en exploiteren hebben we zeer veel baat gehad bij het voortraject uitgevoerd door Pentascope. Walter Klerks heeft als projectleider hierbij alle betrokkenen dezelfde kant op laten werken wat voor velen voorheen ondenkbaar was. Hierdoor kan de regio Zuidwest Friesland ook in de toekomst blijven genieten van een geweldig sportcomplex voor iedereen én gerund door iedereen!”
Lammert Fopma, Voorzitter Stichting de Rolpeal, Ontvanger

“Wij hebben Pentascope uitgenodigd om het realisatieproces van de Nije Rolpeal te begeleiden. Onze goede ervaringen met Pentascope in de personen van Walter Klerks en Gijs van Bilsen bij het draagvlak onderzoek in Workum, gaven ons ruim voldoende vertrouwen en in een succesvol proces, waarin de lokale samenleving datgene wat zij eerst hadden uitgesproken, namelijk draagvlak voor een nieuw sportcomplex, in werkelijkheid moesten leveren.
Door de goede aanpak van Walter en Gijs is er in kort tijdsbestek hard gewerkt in verschillende werkgroepen om de deelaspecten helder te krijgen.
Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een nieuwe stichting vanuit de lokale samenleving, die het nieuwe sportcomplex De Nije Rolpeal zal gaan bouwen, beheren en exploiteren. De lokale samenleving zal daarin actief participeren.
Mede dankzij de voortreffelijke inzet van Walter Klerks en Gijs van Bilsen is de realisatie van een nieuwe sportcomplex werkelijkheid geworden.”
Jan Lutgendorf, Teamleider gemeente Súdwest Fryslân, Opdrachtgever

Referentie van het voltallig college gemeente Súdwest Fryslân op het resultaat van het draagvlakonderzoek

Wilt u meer weten over dit traject en onze ervaringen hierin, of wilt u bekijken hoe wij u kunnen helpen met uw zwembad neem contact op met Gijs van Bilsen of Walter Klerks

Gekoppelde consultants

Gijs van Bilsen

Gijs van Bilsen

Walter Klerks

Walter Klerks