“Huis op orde”

Ketenflow

  • Branche: Industrie
  • Organisatie: Chemiebedrijf
Huis op orde

Bij een groot concern in het noorden van het land waren interne werkwijzen, verantwoordelijkheden en afspraken met klanten over de te verlenen dienstverlening vaak onduidelijk.

Bovendien werden ze regelmatig niet nageleefd waardoor de positie van het concern op het Chemiepark sterk onder druk kwam te staan. Een verbetertraject met de naam ‘Huis op Orde’ werd gestart met als doel het creëren van een meer professionele, doelmatige en doeltreffende organisatie met behoud van een respectvolle en vertrouwensvolle positie op het Chemiepark. Het verbetertraject had betrekking op de afdelingen Inkoop, Technisch Onderhoud, Huisvesting, Laboratorium, Health, Security en Environment, Financiën, P&O en Facilitaire diensten.

Wat hebben we gedaan?

Met de grootste klanten is overleg gevoerd over de bestaande werkwijzen en de knelpunten die ze bij de dienstverlening ondervonden. Daarnaast zijn via workshops bij iedere afdeling van het concern de huidige situatie met de knelpunten in kaart gebracht. Per afdeling is in werkgroepverband de gewenste situatie ontwikkeld. Door middel van presentaties en trainingen aan medewerkers zijn de nieuwe werkwijzen en verantwoordelijkheden geïmplementeerd. Concernbreed zijn hernieuwde afspraken en werkwijzen met klanten ingericht en met alle klanten individueel afgestemd.

Wat was het meetbare en merkbare resultaat?

Manager concern: ‘Pentascope kreeg het Huis op Orde’ met de vooraf gedefinieerde meet- en merkbare resultaten:

  1. Diensten en Contracten: o.a. opgestelde service contracten en ingericht contract management systeem.
  2. Organisatie: o.a. organisatiewijziging die beter is afgestemd op de eisen en wensen van de klant inclusief afdeling- en functiebeschrijvingen. Hernieuwd geïmplementeerde verkoop- en inkoopstrategie.
  3. Processen en Procedures: o.a. vastgelegde en geïmplementeerde processen en procedures inclusief functiescheiding en autorisaties. Een SAP-herimplementatie. Voor inkoop van materialen en diensten de e-procurement functionaliteit uitgebreid.
  4. Beheersing en sturing: o.a. uniforme en standaard periodieke rapportages (uit SAP) op bedrijf- en afdelingsniveau inclusief sturing. Ingericht verzekeringen- en subsidiebeleid.
  • Thema:
  • Procesoptimalisatie

Gekoppelde consultants