“Kwaliteit vóór tijd en geld”

Selectie en implementatie ERP systeem

  • Branche: Woningcorporatie
  • Organisatie: Staedion
Kwaliteit vóór tijd en geld

Bij Woningcorporatie Staedion moest het primaire informatiesysteem vervangen worden. Het toenmalige systeem werd op termijn niet meer ondersteund door de leverancier en het systeem sloot ook steeds minder aan bij de strategie van de corporatie.

Pentascope is gevraagd de selectie en implementatie van een nieuw primair ERP systeem te organiseren.

Wat hebben we gedaan?

In de selectiefase is de lijn- en gebruikersorganisatie ingeschakeld. Dit heeft geleid tot een breed gedragen keuze voor het nieuwe ERP systeem. Het heeft daarom ook de basis gelegd voor een succesvolle implementatie van het systeem. Bij de selectie en de implementatie is continu gekeken naar in hoeverre met het systeem de bedrijfsvoering verbeterd kan worden en nieuwe ontwikkelingen bij Staedion voldoende ruimte krijgen.

Arie Brussaard, directeur Financiën en Automatisering van Staedion: “Kwaliteit en zorgvuldigheid hebben altijd voorop gestaan. Kwaliteit dus vóór tijd en geld. Samen met draagvlak, betrokkenheid en inzet vanuit de organisatie was dat een belangrijke sleutel tot het succes. Pentascope neemt je het project uit handen. Met een professionele en betrokken aanpak zorgt Pentascope voor richting, draagvlak en resultaat.”

Wat was het meetbare en merkbare resultaat?

  1. Binnen de organisatie breed gedragen keuze voor het nieuwe ERP systeem
  2. Probleemloze ingebruikname van het systeem – substantiële bijdrage aan de verbetering van de bedrijfsvoering
  3. Betere mogelijkheden voor de realisatie van nieuwe organisatieontwikkelingen

Meer informatie over Staedion is te vinden op hun website: www.staedion.nl.

  • Thema:
  • ERP systeem

Gekoppelde consultants