Pentascope maakt omslag naar coöperatie: vernieuwd team met 30 ervaren consultants

30 september 2014

“Van veranderen naar ontwikkelen”

HILVERSUM, 30 september 2014 – Organisatie adviesbureau Pentascope is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Alle consultants van het bureau zijn nu lid van de coöperatie PentaCoöp, de eigenaar van Pentascope. In het afgelopen jaar hebben zich ruim 20 nieuwe consultants aangesloten waardoor Pentascope weer een brede schakering aan ervaring en competenties te bieden heeft. Het devies van het bureau is “Stop met veranderen, begin met ontwikkelen.” Voorzitter van PentaCoöp en CIO (chief inspiration officer) van het nieuw geformeerde Pentascope is Engbert Breuker, die in september 2013 na een periode van 6 jaar weer terugkeerde bij Pentascope. “Onze rol is om mensen en organisaties wakker te maken. We leven in een tijd die fundamenteel anders is dan eind vorige eeuw. Ergens was er een omslag en we leven nu ‘after midnight’ en gaan veel nieuwe dingen zien. Alles gaat sneller dan we kunnen bijhouden en is complexer dan we kunnen overzien. Het goede nieuws is: er kan meer en in hoog tempo. De uitdaging is om te leren daarmee om te gaan en het betere te bereiken. Geleidelijk én schoksgewijs.”

Hard en zacht combineren

De dienstverlening van Pentascope richt zich sterk op ontwikkeling. Engbert Breuker zegt hierover: “Organisaties voelen de steeds sterker behoefte om zichzelf te blijven ontwikkelen en mee te groeien met snel veranderende omstandigheden. De enkelvoudige verandering van A naar B is verleden tijd. We zijn nu permanent aan het ontwikkelen in een complexe context. Dat vereist van bestuurders, managers en medewerkers naast de ‘harde’ competenties zoals productie van inhoud en sturing op processen, ook een sterke oriëntatie op ‘zachte’ competenties zoals het bevorderen van onderlinge interactie en productief omgaan met emotie, energie en spiritualiteit. Ons specialisme is dat we ‘hard’ en ‘zacht’, bovenstroom en onderstroom, combineren. We bieden klanten concrete aangrijpingspunten in het creatief en innovatief omgaan met de meervoudige werkelijkheid.”

In de nieuwe formatie van Pentascope zijn te vinden: inspirerende specialisten op het gebied van improviserend organiseren, muziek & business, organisatie-opstellingen, (persoonlijk) leiderschap en systemic sustainable design naast ervaren businessanalisten, bankiers, ICT-specialisten, veranderkundigen, marketeers, communicatie- en HR-professionals.

In de adviesmarkt is de vraag verschoven van uitvoerende capaciteit naar ervaring en zelfstandige realisatiekracht. Daarbij past  de nieuwe coöperatieve organisatievorm waarvoor Pentascope heeft gekozen. Alle medewerkers zijn mede-eigenaar, het bedrijf heeft geen hiërarchie en iedereen draagt bij aan de sturing. Engbert Breuker licht toe: “We zitten in een markt waar cultuur en innovatie bepalend zijn. Bij onszelf en bij klanten. Dat vraagt om ervaren en gespecialiseerde consultants die (zelf)vertrouwen, interactie, energie en innovativiteit in organisaties aanwakkeren. Ze zijn er persoonlijk op uit  ‘soul in the game’ te brengen en organisaties te helpen in succesvolle interacties met markten en samenleving.”

Over Pentascope

Pentascope gelooft in de kracht van mensen en helpt organisaties en de mensen die er werken bij het ontwikkelen van hun vitaliteit, hun slagvaardigheid en de kwaliteit van werken. Pentascope maakt wakker, ontwikkelt en activeert. Dat doet Pentascope met een team van 30 ervaren professionals op het gebied van motiveren, interacteren, organiseren, innoveren, implementeren, project- en programmamanagement . Pentascope kent vier speerpunten: zakelijke en financiële dienstverlening, woningcorporaties en lokale en provinciale overheden en welzijnsorganisaties.

Voor meer informatie:

Geerd Schlangen – (Communicatie Pentascope)

Mob:  0651699902

geerd.schlangen@pentascope.nl

Kijk hier voor meer informatie over Pentascope & Friends.