Gemeenten

Gemeenten zitten in een transformatie. Bewoners zijn steeds meer betrokken en zelfs initiërend en sturend (zouden moeten?) op ontwikkelingen binnen de gemeente.  De 3D’s zijn in volle ontwikkeling en we zoeken met elkaar naar de beste invulling van zorg en participatie. Er worden steeds meer taken en activiteiten overgenomen door stichtingen en buurten zoals beheer van gemeenschapshuizen, zwembaden, wijkgebouwen, groenvoorziening en sportvoorzieningen. In de ene gemeente gebeurt dit voortvarend vanuit bewoners zelf, in andere gemeenten is het de vraag hoé de gemeente het voor elkaar krijgt dat de samenwerking tussen gemeente, inwoners en organisatie tot mooie resultaten leidt. Het betekent in ieder geval een andere rol voor gemeenten en een ander gedrag van haar medewerkers. Pentascope noemt dit participatiekunst: het vermogen met alle betrokkenen tot gezamenlijke beeldvorming, besluitvorming en vooral realisatie te komen waarbij gelijkwaardigheid het uitgangspunt is. Dit betreft zowel initiatieven vanuit de gemeente als vanuit de samenleving. Dit leidt uiteindelijk ook tot het drastisch verminderen van kosten. Pentascope richt zich erop dat alle gemeenten participatiekunstenaars worden zodanig dat we samen met inwoners en bedrijven de voorzieningen die nodig zijn op een hoog pijl houden.

Herken je de volgende vragen?

  • Hoe denkt en handelt de participatiekunstenaar in deze nieuwe tijd?
  • Hoe ontwikkel ik bewoners participatie in mijn gemeente? – hoe stimuleer ik bewoners deel te nemen aan beleidsissues?
  • Hoe zorg ik ervoor dat organisaties in mijn gemeente de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen? – hoe motiveer ik organisaties om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen?
  • Hoe houden we de sportvelden betaalbaar en zorgen we dat ouders/ondernemers meer gaan doen? – …. en delen we inzet en verantwoordelijkheden met ouders en ondernemers?
  • Hoe zorg ik ervoor dat in de wijkteams alle betrokkenen van verschillende organisaties optimaal kunnen samenwerken en vooral kunnen blijven leren? – Hoe zorg ik ervoor dat in wijkteams alle betrokkenen optimaal samenwerken en blijven leren?

Pentascope ondersteunt hierbij met tal van diensten

  • Training Participatiekunst – op maat gemaakt per gemeente, om ambtenaar, team of organisatie op te leiden tot ParticipatieKunstenaars
  • Lezing / workshop AfterMidnight – De wereld is veranderd en wat is die cruciale verandering die verklaard dat beproefde werkwijzen niet meer toereikend zijn? Deze lezing geeft inzicht hoe het komt dat de gemeente in transitie zijn en hoe je daar zelf mee om kunt gaan.
  • Schatgraven – organisatie ontwikkeling schrijf je aan elkaar: organisatie-ontwikkeling
  • Op maat gemaakte trajecten; wij zijn ParticipatieKunstenaars, en doen dat graag samen met gemeenten. Door onze expertise te bundelen met de expertise die in de gemeente al aanwezig is, zetten we stappen in de richting die de gemeente voor ogen heeft.

 Social Media

BLOG – Pentascope verzorgt maandelijks een blog, speciaal voor de gemeentelijk participatiekunstenaar (in wording). Klik hier om u hiervoor aan te melden. Klik hier om naar de laatste blogs te gaan

DISCUSSIEPLATFORM – Heeft u er meer behoefte aan met collega’s over dilemma’s en situaties rond participatiekunst van gedachte te wisselen? Hiervoor heeft Pentascope het discussieplatform participatiekunst op LinkedIn. Alleen toegankelijk voor mensen die werkzaam zijn voor of bij een gemeente. Meld u zich hier aan.

GRATIS DOWNOADDownload hier het verslag naar de veranderende rol van gemeenten in de participatiemaatschappij: “Participatie: van rechtmatig naar situationeel handelen. 10 actuele thema’s op het gebied van de participatiesamenleving”

Contactgegevens

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een gesprek om van gedachten te wisselen of de uitdagingen in uw gemeente? Bel of mail met één van de gemeente teamleden: Barbara Jansen, Walter Klerks, Gijs van Bilsen of Jacqueline Hospers.

Wat klanten over ons zeggen

Drs. Johannes Goossen – Wethouder gemeente Duiven;

Pentascope heeft voor het project BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen) de gemeente Duiven geadviseerd in het invulling geven aan Overheidsparticipatie. Onder Overheidsparticipatie verstaan wij dat de gemeente ruimte maakt voor maatschappelijke initiatieven en actieve burgers en hen ondersteunt met uitdagend, passend beleid en dienstverlening. Het resultaat van de samenwerking met Pentascope is dat het eigenaarschap van het sport- en speelbeleid in de samenleving is gelegd en wij hier als gemeente één van de partijen in zijn. De aanpak die Pentascope hiervoor hanteerde is het faciliteren van 3 werksessies met de samenleving waarin de gemeente, naast andere partijen, participant was. Er ontstond gelijkwaardigheid. Dit resulteerde in een BOSS-kompas (visie) en BOSS-routes (doelstellingen) waarbij de uitvoering bij diverse partijen uit de samenleving ligt. Als gemeente hebben we geleerd op een andere manier te kijken naar onze rol en naar de rollen tussen gemeente en samenleving.  

Pentascope heeft voor het project ‘herijking subsidiebeleid’ twee sessies met de gemeenteraad gefaciliteerd. In deze sessies zijn we gekomen tot een raadsbrede gedeelde beantwoording van de ‘waarom- vraag’ van subsidies. Daarnaast is er door de raad een uitspraak gedaan over scenario’s voor het vervolg en zijn bouwstenen voor proces meegegeven. Dit is bereikt door een energieke en interactieve invulling van de sessies door Pentascope, waarbij steeds werd getracht te kijken waar raadsleden elkaar in konden vinden. Dit in plaats van te focussen op waar de verschillen liggen. Hierdoor hebben we als organisatie input mee gekregen voor het verder vervolgen van de herijking van het subsidiebeleid.

 

Een citaat uit een krantenartikel naar aanleiding van een bewoners participatie tbv het behoud van een binnenzwembad in Gemeente Sudwest Frysland:
“Pentascope leverde donderdagavond prachtig werk! Waar dergelijke avonden vaak worden gedomineerd door langdradige sprekers die je slechts verlangend op je horloge doen kijken of het al bijna pauze is, was dit een avond voor en vooral door de mensen zelf. Ze moesten actief met elkaar in gesprek en de mensen van Pentascope bleken prachtige middelen om dat te bereiken te hebben uitgevonden”.
Lees hier de aanbeveling van het college van burgemeester en wethouders van Sudwest Fryland

Lees hier het hele krantenartikel

Lees hier een case beschrijving van ons werk bij Gemeente Groningen.

 

Pentascope heeft al een lange historie bij gemeenten, hieronder een aantal gemeenten waar we recent actief waren of zijn

logos gemeenten4