Engbert Breuker

Aansteker

Engbert Breuker

“Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander”

Engbert Breuker, wondernemer, onderzoekt alles en behoudt het goede in zijn streven naar een betere wereld. Hij legt verbanden tussen denken, passie en handelen van organisaties en mensen, vanuit de overtuiging dat meer aandacht voor de individuele medewerkers zorgt voor talenten waarmee organisaties kunnen schitteren. 

Een organisatie is niet los te zien van de maatschappij of de mensen waaruit zij bestaat. Een model van een organisatie gaat daarom altijd mank. Engbert: ‘Ik gebruik daarom geen modellen, maar benader de organisatie vanuit de mens.’

Het leiden van mensen in hun ontwikkeling en het sturen op relaties staat voor hem centraal. Engbert is wat je noemt onorthodox, enthousiasmerend en geeft energie met humor en relativeringsvermogen.

Neem contact op met Engbert Breuker