Fokke Hofman

Senior consultant

Adviseur op het gebied van Processen en systemen

Fokke Hofman

“Geen verandering  zonder eigenaarschap”

Fokke is een gedreven senior consultant en verandermanager. Veelal werkzaam op het snijvlak van processen en ICT. Hij is een teamspeler en een verbinder.  Zijn drive en kracht is om de talenten van een ieder in te zetten voor het beste (project)resultaat. Hij doet dit onder meer door  het geven van richting, ruimte en vertrouwen. Door het stimuleren van eigenaarschap. Want als mensen zich verantwoordelijk voelen en er ontstaat positief en gedeeld eigenaarschap,  dan kan er volgens hem echt iets veranderen.

Fokke is sinds 1998 werkzaam bij Pentascope en heeft veel uiteenlopende verandertrajecten begeleid binnen diverse branches, zoals woningcorporaties, bouw & transport, gemeenten, telecom en de zorg. Hij doet dit veelal vanuit een resultaatverantwoordelijke rol als project- of programmamanager, maar  ook vanuit de rol van adviseur en coach. De laatste jaren is hij onder meer bezig op het gebied van selectie- en implementatie van nieuwe informatie-/ERP-systemen en procesoptimalisatie.

Neem contact op met Fokke Hofman