Opgavegericht werken en management development

Een tweejarig Management Development traject op maat voor Gemeente en Provincie dat opgavegericht werken volledig implementeert in de organisatie, resultaten boekt in de maatschappelijke transities, de volle potentie van elke medewerker benut en een hoge medewerkertevredenheid heeft.

Download hier de flyer: Opgavegericht werken en management development