“De trainers zijn goed in staat een open sfeer te creëren waarin ik veel ruimte heb ervaren om op speelse wijze samen te reflecteren op mijn eigen functioneren. De training implementatiekunst neemt je mee in het volledige speelveld en jouw (on)mogelijkheden om daarbinnen te opereren.”

Lucia Brons
Beleidsadviseur Cultuur en Overheidsparticipatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

“Ik heb van de training implementatiekunsten genoten: in een fijne groep nieuwsgierige mensen zijn we opzoek gegaan naar hoe je samenwerkingen laat vonken. Marcel en Joos bieden daartoe, voor seniors en juniors, een uitdagende omgeving waarin je geladen wordt met de laatste ervaringen, inzichten en theorien. Dat helpt mij in mijn bewustzijn dat controle hebben op veranderingen een illusie is en dat je als veranderaar nooit teveel kunt luisteren…”

Fred Morssink
Transitiemaker
Politie Nederland

 

“Marcel en Joos zetten je verander denken op zijn kop. Leren je kijken vanuit een ander perspectief. Onwennig laat je eerst los. Hoezo kun je veranderingen niet managen? Waarom kun je patronen niet doorbreken? Wat kan er dan wel? Het komt goed. Na vier boeiende én vermoeiende dagen ging ik met een rugzak vol implementatiekunst naar huis en aan het werk. Verander strategieën, verander redeneren, onder- en bovenstroom, fixaties, defensieve routines, het komt allemaal aan bod. Dagen met theorie, maar vooral met veel aandacht voor de praktijk. Samen bespreken, discussiëren en oefenen. Een inspirerende training, waar ik bij Slachtofferhulp Nederland veel aan heb.”

Selma van Gorsel
Strategisch HRM adviseur
Slachtofferhulp Nederland

“De training Implementatiekunst heeft mij, naast veel inspiratie en energie, verschillende methodieken en inzichten opgeleverd die je meteen praktisch kunt toepassen in je eigen werk. Eenaanrader!”

Mara van den Eelaart
Programmamanager Talentenregio

“Effectief veranderen vraagt een andere manier van kijken, denken en doen. Marcel en Joos hebben mijn ogen geopend voor de kunst van het implementeren. Met de focus op mijn eigen perspectief en rol in de verandering. Observator én als speler in het veld. Uitrollen wordt inrollen. Brandjes blussen wordt vuurtje stoken. Installeren wordt implementeren. Veranderen met de menselijke maat zal voor mij nooit meer hetzelfde zijn. Slim kiezen uit de aangeleerde instrumenten en niet bang zijn om te experimenteren. Als jij niet meer in hetzelfde gaatje wilt blijven boren, kan ik je deze training van harte aanbevelen”

Robbert Nijziel
Changemanagement Finance & Risk

“De training Implementatiekunst gaf ons de juiste beelden en taal om binnen de eigen organisatie concrete stappen te zetten. Marcel en Joos zijn in staat flexibel in te spelen op de diversiteit in achtergrond en organisaties van de deelnemers en hebben een goed gevoel voor de balans tussen theorie en praktijk. Erg inspirerend!”

Jet van Mensvoort en Judith Volker
Beide Onderwijskundig Adviseur 
Hanzehogeschool Groningen

“Door de training IK kijk ik anders naar veranderingen in onze organisatie en weet ik beter hoe ik reacties van mensen kan plaatsen, welke intenties er aan ten grondslag kunnen liggen en vanuit welke waardepatronen er gehandeld wordt. Dat maakt het mogelijk om mijn eigen handelen aan te passen om tot resultaat te komen.

De begeleiding van Joos en Marcel was zeer prettig en praktijk gericht. Het trainen van vaardigheden binnen de bestaande context maakte dat ik het meteen de volgende dag kon toepassen. De diversiteit aan deelnemers gaf herkenning en ook nieuwe impulsen en andere perspectief. aanbevelen”

Paule Schaap
Poolmanager
Provincie Friesland

“De training Implementatiekunst heeft mij geholpen bij het zien van mijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Met een focus op wat ik zelf kan doen om verandering en beweging in gang te zetten. Marcel en Joos hebben mij beiden met hun kennis en

Marijke Veeneman
Manager juridische en fiscale zaken
De Volksbank