Visitatie Woonvizier heeft direct netwerkeffect

Visitatie Woonvizier heeft direct netwerkeffect

Visitatie Woonvizier heeft direct netwerkeffect

Woningcorporatie Woonvizier doorliep eind 2018 een bijzondere visitatie. Samen met visitatiebureau Pentascope besloot Woonvizier namelijk gebruik te maken van de experimenteerruimte van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). De visitatiepilot