Weg met de Hark

Lees hier het artikel in Binnenlands Bestuur over ons bijdragespel

Het bijdragespel is een speelse, maar serieuze manier om talent, budget, taken en verantwoordelijkheden te verdelen. Het maakt visueel inzichtelijk wat de collectieve opgave van een team (of afdeling of organisatie) is en verbindt
die met de individuele bijdrage van een ieder.

Download hier de flyer: Pentascope-bijdragespel

Image module